Katedra za animaciju u inženjerstvu

Katedra učestvuje u nastavnim procesima na svim odsecima u procesu obrazovanja na osnovnim, master, doktorskim, kao i specijalističkim studijama.

Fakultet tehničih nauka

Departman za opšte discipline u tehnici

Reč Šefa katedre

Studijski program Animacija u inženjerstvu, je interdisciplinaran između računarstva i elektrotehnike i matematike. Nakon završenih osnovnih akademskih studija stiče se titula Diplomirani inženjer računarske grafike, a nakon master akademskih studija titula Master inženjer računarske grafike.

Kompjuterska animacija je danas sastavni deo svakog proizvoda ili proizvodnog procesa i podrazumeva se gotovo u svim oblastima života. Kada želimo da napravimo bilo kakav proizvod ili objekat poput automobila, aviona, voza, autoputa, zgrade, fabrike i dr., danas je svakako najjeftinije napraviti kompjuterski trodimenzionalan model a zatim na njemu izvršiti sve analize, tehničko-tehnološke korekcije, promene iz estetskih ili sistemskih razloga i slično.

Kompjuterska grafika i animacija su oblasti koje se koriste u različitim tehničkim disciplinama poput mašinstva, arhitekture, građevine, saobraćaja, elektrotehnike i elektronike, geodezije itd. Svoje sigurno mesto ova disciplina ima u umetnosti, a takođe u medicini i farmaciji, fizici, biologiji i hemiji, matematici, primenjenoj matematici i informatici. Značajno mesto zauzima u obrazovanju, a svima je poznat uticaj ove discipline na filmsku industriju, specijalno od kada su kreirani 3D filmovi. Koristi se i za izradu kompjuterskih igara a kao i kod WEB dizajna.

dr Lidija Krstanović

Vanredni profesor

Želite da postanete naš student ?

Informacije za buduće studente Fakulteta tehničkih nauka dostupne su preko linka.

Informacije za buduće studente Fakulteta tehničkih nauka dostupne su preko linka.

Razmena studenata, nastavnika

Steknite dragoceno znanje i iskustvo.

Prijavite se

Prijavite za razmenu studenata.

Prijavite se

Prijavite za razmenu nastavnika.

Lidija

Šef katedre

dr Krstanović Lidija

Djuric (1)

Sekretar katedre

dr Isidora Đurić

Saradnja sa privredom

Pratite nas na društvenim mrežama

Informacij o upisu možete pratiti preko sledećeg linka

Copyright © 2022 Katedra za animaciju u inženjerstvu