SVE VESTI

Balkanima 2023

Home O nama Članovi katedre Nastava Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicija “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Dokumenta Pravilnici Akreditacia Kontakt X VESTI Katedra za animaciju u inženjerstvu Balkanima 2023 Od 2-8. oktobra 2023. godine održava…

Prvi video spot koji je urađen uz pomoć AI tehnologije…

Home O nama Članovi katedre Nastava Prva godina Dizajn prostornih oblika Fizika Osnove crtanja Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Mašinstvo Saobraćaj Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicija “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Dokumenta Pravilnici…

Članovi Animacije na Nedelji istraživača 2023

Home O nama Članovi katedre Nastava Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicija “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Dokumenta Pravilnici Akreditacia Kontakt X VESTI Katedra za animaciju u inženjerstvu Članovi Animacije na Evropskoj noći istraživača 2023 Kako…

Diversis Itineribus

Home O nama Članovi katedre Nastava Prva godina Dizajn prostornih oblika Fizika Osnove crtanja Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Mašinstvo Saobraćaj Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicije “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Kontakt X…

Prvi doktor nauka računarske grafike na Fakultetu tehničkih nauka

Home O nama Članovi katedre Nastava Prva godina Dizajn prostornih oblika Fizika Osnove crtanja Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Mašinstvo Saobraćaj Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicije “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Kontakt X…

Analiza oblika kompleksne 3D geometrije kreirane fotogrametrijskom 3D digitalizacijom na…

Home O nama Članovi katedre Nastava Prva godina Dizajn prostornih oblika Fizika Osnove crtanja Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Mašinstvo Saobraćaj Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicije “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Kontakt X…

Emisija Nauka privredi o projektu “DigitalArt”

Home O nama Članovi katedre Nastava Prva godina Dizajn prostornih oblika Fizika Osnove crtanja Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Mašinstvo Saobraćaj Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicije “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Kontakt X…

Izložba Miloša Vujanovića u Studentskom kulturnom centru „Fabrika“

Home O nama Članovi katedre Nastava Prva godina Dizajn prostornih oblika Fizika Osnove crtanja Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Mašinstvo Saobraćaj Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicije “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Kontakt X…

Šampioni znanja – Ivana Vasiljević

Home O nama Članovi katedre Nastava Prva godina Dizajn prostornih oblika Fizika Osnove crtanja Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Mašinstvo Saobraćaj Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicije “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Kontakt X…

Virtuelno putovanje Novim Sadom

Home O nama Članovi katedre Nastava Prva godina Dizajn prostornih oblika Fizika Osnove crtanja Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Mašinstvo Saobraćaj Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicije “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Kontakt X…

Digitalizovan deo umetničke kolekcije Galerije Matice srpske

Home O nama Članovi katedre Nastava Prva godina Dizajn prostornih oblika Fizika Osnove crtanja Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Mašinstvo Saobraćaj Servisi Nastavnički web servisi Studentski web servisi Karton naučnog radnika Edicije “Tehničke nauke” Galerija Saradnja Kontakt X…

Copyright © 2022 Katedra za animaciju u inženjerstvu