VESTI

Katedra za animaciju u inženjerstvu

Diversis Itineribus

Naša katedra je bogatija za još jednog doktora umetnosti. Nenad Kuzmanović je 20.12.2021. uspešno odbranio doktorat na temu Diversis itineribus – kreiranje interaktivne radio‐drame sa više mogućih završetaka, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Copyright © 2022 Katedra za animaciju u inženjerstvu