Članovi katedre

Katedra za animaciju u inženjerstvu

Nastavnici

Asistenti

Saradnici

Saradnik u nastavi

Saradnik u nastavi

Šef katedre

dr Lidija Krstanović

lidijakrstanovic@uns.ac.rs

Copyright © 2022 Katedra za animaciju u inženjerstvu