VESTI

Katedra za animaciju u inženjerstvu

Prvi doktor nauka računarske grafike na Fakultetu tehničkih nauka

Naš asistent Ivana Vasiljević je u ponedeljak 27 decembra 2021. odbranila svoju doktorsku disertaciju pod nazivom “Primena beskontaktnih metoda za 3D digitalizaciju skulpture i ugradnja zaštite od zloupotrebe u 3D virtuelni model”  na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i tako je postala prvi doktor nauka iz naučne oblasti Računarska grafika.

Ivana je do sada najmlađi doktor nauka na Katedri za animaciju u inženjerstvu, takođe je jedan od najmlađih doktora i na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Svoj rad je odbranila pred Komisijom u sledećem sastavu: prof. dr Dragan Ivetić, prof. dr Igor Budak, prof. dr Vesna Stojaković, prof. dr Branislav Popkonstantinović (mentor) i prof. dr Ratko Obradović (mentor).

Copyright © 2022 Katedra za animaciju u inženjerstvu