O NAMA

Departman za opšte discipline u tehnici

O Departmanu

Departman za opšte discipline u tehnici organizaciono sačinjavaju tri katedre:
• Katedra za matematiku
• Katedra za fiziku
• Katedra za društvene nauke
• Katedra za animaciju u inženjerstvu
• Laboratorija za fiziku,
• Centar za matematiku i statistiku (CMS).

Departman učestvuje u nastavnim procesima na svim odsecima u procesu obrazovanja na osnovnim, master, doktorskim, kao i specijalističkim studijama. Većina predmeta koje Departman izvodi su na prvoj i drugoj godini studija. Takođe, Departman je nosilac studijskog programa Animacija u tehnici – osnovne akademske, master i doktorske studije.

Doktorske studije
Od školske 2006/2007. godine Departman organizuje doktorske studije na smeru Matematika u tehnici, a od 2012/13 na smeru Animacija u inženjerstvu.

Uprava

Direktora departmana

imft@uns.ac.rs

Profesor Nebojša Ralević

Sekretar departmana

imft@uns.ac.rs

Nataša Korpak

Copyright © 2024 Departman za opšte discipline Fakulteta tehničkih nauka