Vesti

Javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost (praksa i studiranje)

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje jedinstvene Javne pozive za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost u svrhu realizacije studentske prakse (do 15. oktobra 2023. godine)  i  u svrhu studiranja u akademskoj 2023/2024. godini sa Univerziteta u Novom Sadu prema visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (ranije poznate kao programske zemlje – članice EU, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska).

TRAJANjE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 30. januar – 3. mart 2023. godine

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: petak, 3. mart 2023. godine do 23.59 časova

Studenti zainteresovani za detalje konkursa u svrhu obavljanja stručne prakse, informacije o prijavi mogu pronaći OVDE

Studenti zainteresovani za detalje konkursa u svrhu studiranja, informacije o prijavi mogu pronaći OVDE

Copyright © 2024 Departman za opšte discipline Fakulteta tehničkih nauka