Osnove crtanja za animaciju i vizuelne efekte

Osnovne akademke studije

Katedra za animaciju u inženjerstvu

Kompjuterska grafika je oblik vizuelne komunikacije, a crtež je najefikasniji način za vizuelizaciju koncepta, za isprobavanje raznih ideja i komunikaciju pri timskom radu. Ovaj predmet je prilagođen studentima bez crtačkih veština i postupno, kroz crtanje čvrstih objekata, uči studente osnovama crtanja. Nakon ovog kursa, studenti će biti sposobni da samostalno crtaju i dizajniraju jednostavnije rekvizite, vozila i slične objekte, a biće pripremljeni i za crtački zahtevnije predmete Crtanje za animaciju i vizuelne efekte i Storibord. Sekundarni cilj predmeta je upoznavanje sa osnovama vizuelne komunikacije, teorije forme i istorije umetnosti, koje su podloga za kvalitetan rad u svakom obliku vizuelnog oblikovanja, pa i kompjuterskoj grafici.

Rezultati 2022/2023

Istaknuti su rezultati pismenog ispita.

Plan nastave

Plan nastave u PDF formatu

Predavanja

 • Perspektiva
 • Linija
 • Senka
 • Materijal
 • Koncept Art
 • Boja
 • Principi opažanja
 • Principi komponovanja
 • Syd Mead
 • David Harrington
 • Kevin Duc
 • Istorija ilustrovanja.rs

Vežbe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Predispitne obaveze

Predispitne obaveze nose 70 bodova (min. 40):

 • Prisustvo na predavanjima: 5
 • Aktivnost na vežbama: 5
 • Radovi na vežbama: 60
 
NAPOMENA: Studenti koji su propustili termin vežbi imaju mogućnost da se priključe nekoj drugoj grupi i nadoknade propušteno, uz prethodno obaveštavanje izvođača vežbi (imate u Planu nastave), koji treba da potvrdi da li ima slobodnog mesta. Ovu nadoknadu studenti mogu da uradite iste ili naredne nedelje. Izvođači nastave imaju prioritet u obradi aktuelne teme na vežbama, pa će u manjoj meri moći da se angažuju oko studenata koji nadoknađuju prethodnu nedelju i obrađuju gradivo iz prethodnog termina. 

Ispit

 • 30 bodova (min. 16)
 • Ispit se sprema iz skripti objavljenih na stranici predmeta OCAiVE

 

Pravo izlaska na ispit imaju studenti koji su ispunili predispitne obaveze:

 • Minimum 40 bodova od mogućih 70 bodova
 • Minimum 7 termina prisustva na predavanjima
 • Minimum 7 termina aktivnosti na vežbama

Galerija studentskih radova

Izvođači nastave

dr Igor Kekeljević
Vanredni profesor

E-mail: igor.kekeljevic@uns.ac.rs 

Marija Varga
Asistent

E-mail:  marija.varga1234@uns.ac.rs

Konsultacije:

Cetvrtak, 13h, 223, F-Blok

Copyright © 2022 Katedra za animaciju u inženjerstvu