logo-zuti

dr Ksenija Doroslovački

Vanredni profesor

Algebra

Primenjeno softversko inženjerstvo/Elektroenergetski softverski inženjering, I godina

Obaveštenja

Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi do 4.12.2022.

Upis ocena iz januarskog i februarskog roka održaće se u petak 24 februara u 18h u A3.
Usmeni za ocenu 10 održaće se u utorak 21.2. 2022. godine u 19:15h u A1 i A4. (prve nedelje nastave nema vežbi tako da ste u tom terminu slobodni).

Raspored nastave

I semestar, 4+4 časa nedeljno

Termini održavanja predavanja:

  • Ponedeljak 13:15-15:00 (A4)
  • Utorak 14:15-16:00 (A4)

 

Termini održavanja konsultacija:

predmetni nastavnik: dr Ksenija Doroslovački, kula VI sprat, kabinet br 609; e-mail:ksena4787@yahoo.com

Asistenti:

Katarina Vidojević; blok F, drugi sprat, kabinet broj 219; e-mail:vidojevic9@uns.ac.rs
Jelena Čolić Oravec; blok F, prvi sprat, kabinet broj 116; e-mail: j_colic@uns.ac.rs
Tamara Stefanović; blok F, drugi sprat, kabinet broj 219; e-mail: tstefanovic@uns.ac.rs

Polaganje

Propozicije polaganja ispita i kolokviuma

Ispit se polaže preko dva kolokvijuma, a svaki od njih se sastoji iz dva dela, prvi deo je teorijski deo prko testova, a drugi deo su zadaci.

kolokvijum 1: Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: relacije, funkcije, Bulove algebre, grupoidi, grupe, prsteni, polja, kompleksni brojevi, polinomi, konstrukcija polja.

kolokvijum 2: Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: determinante, sistemi jednačina, slobodni vektori, analitička geometrija, vektorski prostori, linearne transformacije, matrice, karakteristični koreni i vektori.

Svaki od 4 dela nosi 100 bodova. Ako je na bilo kom od 4 dela student osvojio bar 50 bodova, taj deo mu važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka. U koliko je student u istom terminu osvojio bar 40 bodova na oba dela tog kolokvijuma (test i zadaci od istog kolokvijuma), tada mu taj kolokvijum važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka.

BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

 
  • 0-50 bodova……….. ispit nije položen
  • 51-60 bodova………. 6 (šest)
  • 61-70 bodova………. 7 (sedam)
  • 71-80 bodova………. 8 (osam)
  • 81-90 bodova………. 9 (devet)
  • 91-100 bodova……… 10 (deset)

ZA OCENU 10 JE NEOPHODNO POLAGANJE POSEBNOG TEORIJSKOG DELA ISPITA, KOJI SE SASTOJI IZ DOKAZIVANJA TEOREMA.

Upis ocena je istovremeno i usmeni za student. Ko ne dodje na upis ocena i usmeni nije položio ispit.

Rezultati

Gde se polaže?

PR 1/2022 do PR 35/2022 polažu u učionici 203 (drugi sprat)

PR 36/2022 do PR 70/2022 polažu u učionici 204 (drugi sprat)

PR 71/2022 do PR 105/2022 polažu u učionici 205 (drugi sprat)

PR 106/2022 do PR 140/2022 polažu u učionici 208 (drugi sprat)

PR 141/2022 do PR 160/2022 polažu u učionici 202 (drugi sprat)

PR 1/2022 do PR 35/2022 polažu u učionici 203 (drugi sprat)

PR 36/2022 do PR 70/2022 polažu u učionici 204 (drugi sprat)

PR 71/2022 do PR 105/2022 polažu u učionici 205 (drugi sprat)

PR 106/2022 do PR 140/2022 polažu u učionici 208 (drugi sprat)

PR 141/2022 do PR 160/2022 polažu u učionici 202 (drugi sprat)

Stari studenti polažu kolokvijum učionicu 202 (drugi sprat)

Pitanja i primeri

Pitanja za usmeni

Pitanja za usmeni 2022/2023

 

Primeri testova i ispitnih zadataka

Reseja testa Kol 1 2022

Reseja test Januar 2022 Reseja zadaci Januar 2022

Zadaci drugi kolokvijum reseja

Zadaci za prvi kolokvijum

Kolokvijum 1 zadaci 2021

Kolokvijum 1 test 2021

Kolokvijum 2 iz 2019

Kolokvijum 1 iz 2019

Injektivnost i sirjektivnost Linearnih transformacija

Rešenja zadataka kolokvijuma 1 odrzanog 04.12.2016.

Rešenja zadataka kolokvijuma 2 odrzanog 22.01.2017.

Zadaci iz sistema i vektorskih prostora

Rešeni zadaci iz Analotičke geometrije

Test Vektori i Analitika geometrija

Test Vektorski prostori

Test Matrice

Test vezba kolokvijum 2

Rešeni Test za drugi kolokvijum 1

Rešeni Test za drugi kolokvijum 2

Rešeni Test za drugi kolokvijum 3

Rešeni Zadaci za drugi kolokvijum

Primena kararterističnih korena

Resenje prvog kolokvijuma 21.02.2021

Resenjedrugog kolokvijuma 21.02.2021

Resenje zadataka 21.02.2021

Resenje testa 07.02.2021

Resenje zadataka 07.02.2021

Resenje testa kolokvijuma 2

Resenje zadataka kolokvijuma 2

Recenje testa 2020

Recenje zadataka 2020

Copyright © 2023 Ksenija Doroslovački