Osnovni podaci

Ime i Prezime:
Doroslovački D. Rade

Datum i mesto rođenja:
11.02.1953. godine Novi Sad, Republika Srbija

Titula:
Doktor nauka

Obrazovanje:
Upisao se na PMF grupa matematika u Novom Sadu 1973. godine, a diplomirao 1976. godine, nakon 2 godine i 9 meseci studija.
Postdiplomske studije upisao je 1977. godine na PMF-u, Univerziteta u Novom Sadu, a magistrirao je 1984. godine iz oblasti kombinatorike sa radom: "Kombinatorni problemi prebrojavanja konačnih skupova reči nad konačnim azbukama".
Doktorirao na PMF-u u Novom Sadu 1989. sa radom: "Neki novi prilozi kombinatorici na rečima".

NASTAVNO-NAUČNA ZVANJA:
1978. Asistent pripravnik, 1984. Asistent, 1989. Docent, 1995. Vanredni profesor i od 2000. Redovni profesor

Organizaciona jedinica:
Katedra za matematiku Instituta opšte discipline u tehnici, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,

Oblast i uža specijalnost:
Kombinatorika i MVL

STRUČNE AKTIVNOSTI:
Član je mnogobrojnih stručnih udruženja: Izvršnog odbora Društva matematičara Srbije, upravnog odbora Saveza društava matematičara Jugoslavije, godinama je bio predsednik Savezne Jugoslovenske komisije za takmičenja iz matematike, 15 godina učestvuje u organizaciji i pripremama Olimpijske ekipe iz matematike, a u periodu 2001-2006. godine bio na funkciji predsednika Društva matematičara Srbije.
Organizator je mnogobrojnih međunarodnih matematičkih manifestacija (Matematičke Balkanijade, Svetski turnir gradova iz matematike).
Bio je direktor instituta za matematiku i fiziku na FTN u tri mandata i član je mnogih naučnih matematičkih projekata.

Kontakt
an image
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 6
Kula, sprat 6, kabinet 609
21000 Novi Sad, Srbija
rdoroslovacki@gmail.com
+381 (0)21 485 2281