STRUČNA BIOGRAFIJA

Rade Doroslovački je rođen 11.02.1953. godine u Novom Sadu, gde je završio osmogodišnje i gimnazijsko obrazovanje. Studije matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Novom Sadu (UNS) okončao je 30.06.1976. godine za 2 godine i 9 meseci (upisan 01.10.1973. godine), dok je paralelni studij mašinstva završio na Fakultetu tehničkih nauka (FTN). Postdiplomski kurs iz oblasti kombinatorike (prosečna ocena 10), finalizovao je odbranom magistarskog rada na PMF, UNS, 30.06.1984. godine, na temu "Kombinatorni problem prebrojavanja konačnih skupova nad konačnim azbukama". Doktorat matematičkih nauka stekao je odbranom doktorske disertacije 1989. godine na temu "Neki novi prilozi kombinatorici na rečima". Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka UNS od 1978. godine, počevši od asistenta pripravnika, sada u zvanju redovnog profesora za oblast matematičkih nauka.

Još kao mladi učenik, kasnije i student, učestvovao je na takmičenjima iz matematike na svim nivoima – školskim, opštinskim, republičkim, saveznim, međunarodnim – osvajao nagrade i dobijao priznanja. Na Internacionalnom matematičkom takmičenju studenata 1975. u Beogradu osvojio je drugo mesto. Na čuvenim “mašinijadama” osvajao je prva i druga, a 1972. je presudno doprineo da novosadski Mašinski fakultet osvoji prvo mesto u ukupnom plasmanu.

Učestvovao je i još uvek predaje na svim odsecima FTN-a, osobito na Elektrotehničkom odseku, kao god i na postdiplomskim i doktorskim studijama. Mentorstvo i članstvo u komisijama za odbranu magistarskih i doktorskih radova takođe je prisutno u opisu njegovih profesionalnih aktivnosti (9 magistarskih i 5 doktorskih teza).

Poslednjih 30-tak godina dao je nesamerljiv doprinos u pripremama studenata za takmičenja na elektrijadama, učenika na svim takmičarskim nivoima, i naročito u poslednjih dvadesetak godina u pripremama učenika za internacionalna takmičenja.

Šest godina (1994-2000) je obavljao dužnost predsednika Savezne komisije za takmičenja iz matematike i informatike. Profesor Doroslovački je u periodu 2001-2006. godine bio na funkciji predsednika Društva matematičara Srbije. Upravo u vreme njegovog predsednikovanja, Društvo matematičara Srbije pokreće niz novih aktivnosti od vitalnog značaja za srpsku matematiku. Masovne matematičke seminare, za koje je pripremao programe, slušalo je nekoliko hiljada profesora matematike širom Srbije – u Beogradu u nekoliko navrata, zatim Novom Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Leposaviću, Gračanici (2005. sic!), Boru, Zaječaru, Kruševcu, Valjevu, Vršcu, Zrenjaninu, Kikindi, Novom Kneževcu, Bačkoj Palanci, Vrbasu, Sremskoj Mitrovici, naravno i Novom Sadu, i u drugim mestima.

Predsednik organizacionog komiteta Svetskog matematičkog turnira gradova bio je 1995. godine, 2001. godine je vodio učenike na internacionalnu matematičku olimpijadu u Vašington. Takođe je četiri puta bio predsednik organizacionog komiteta na međunarodnim takmičenjima matematike.

U matematičkoj praksi Srbije je poznato da se za matematičke probleme profesoru Doroslovačkom obraćaju U kako đaci, tako i studenti, asistenti i profesori.

Posebno se istakao na području pedagoškog rada, i na osnovu takvog iskustva proistekao je veliki broj objavljenih udžbenika i zbirki zadataka iz matematike (preko 20), zatim saopštenja na seminarima iz nastave matematike, odnosno pozamašan broj objavljenih radova iz nastave matematike. Izuzetno je dragocen njegov rad i doprinos napretku mladim matematičkim talentima, od kojih je danas velikih broj magistara i doktora nauka. Objavio je preko 50 naučnih radova, dominatno na međunarodnim nivoima, kao i znatan broj saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima. U tri navrata je biran za direktora Instituta za primenjene osnovne discipline, u okviru FTN-a, što svedoči o njegovim rukovodećim i organizatorskim sposobnostima. Jedan je od osnivača specijalnih matematičkih odeljenja u novosadskoj gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, čime je umnogome doprineo popularizaciji, ali i postizanju visokih nivoa matematičkog obrazovanja mladih i talentovanih matematičara u zemlji.

Član je Saveta Univerziteta u Novom Sadu, član stručnih veća senata za oblast prirodno-matematičkih nauka i tehničko-tehnoloških nauka, član je naučnog projekta „Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu“, predsednik je Odbora fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu.

Kontakt
an image an image
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 6
Kula, sprat 6, kabinet 609
21000 Novi Sad, Srbija
rdoroslovacki@gmail.com
+381 (0)21 485 2281