Računarstvo i automatika
AlgebraNovi sajt za predmet Algebra smera RA: http://imft.ftn.uns.ac.rs/Ksenija/Algebr_Ra%c4%8dunarstvo.htmlUpis ocena iz januarskog i februarskog roka održaće se u petak 24 februara u 18h u A1.Usmeni za ocenu 10 održaće se u utorak 21.2. 2022. godine u 19:15h u A1 i A4.Usmeni za ocenu 10 održaće se u utorak 21.2. 2022. godine u 19h. (prve nedelje nastave nema vezbi tako da ste u tom terminu slobodni) broj ucionice će naknadno pisati na sajtu.Teorijska pitanja za usmeni (2022/2023)
[Teorija]Drugi kolokvijum održaće se u nedelju 22.1.2023. godine u 9h na Fakultetu tehničkih nauka. Treba doći u 8:45h ispred amfiteatara A1, A2 i A4.


Rešenja testa i zadataka sa prvog kolokvijuma održanog 04.12.2022. [Resenja]


Raspored po salama za prvi kolokvijum 04.12.2022. sa početkom od 07:30


Studenti treba da dođu u 07:15 ispred sale na osnovu broja indeksa po sledećem rasporedu:

-Od RA 1/2022 do RA 60/2022 polažu u amfiteatru A1.

-Od RA 61/2022 do RA 115/2022 polažu u amfiteatru A2.

-Od RA 116/2022 do RA 145/2022 polažu u amfiteatru A3.

-Od RA 146/2022 do RA 175/2022 polažu u amfiteatru A4.

-Od RA 176/2022 do RA 220/2022 polažu u čitaonici FTN-a (u holu na spratu).

-Od RA 221/2022 do RA 240/2022 polažu u učionici 101 (na prvom spratu nastavnog bloka).

Stari studenti smera RA polažu u učionicu 101 na prvom spratu nastavnog bloka.


 • Grupne konsultacije-priprema za prvi kolokvijum biće održana u utorak 29.11.2022. od 18:30 u amfiteatru A1. • Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi do 4.12.2022. • Prvi kolokvijum održaće se u nedelju 4.12.2022. godine na Fakultetu tehničkih nauka. • Drugi kolokvijum održaće se u terminu januarskog ispitnog roka 22.1.2023.godine na Fakultetu tehničkih nauka.


  Rešenje celokupnog ispita održanog 30.1.2022. [Resenja]
  Rešenje testa sa drugog kolokvijuma održanog 23.1.2022. [Resenja]
  Rešenja zadataka sa drugog kolokvijuma održanog 23.1.2022. [Resenja]


  Rešenje testa sa prvog kolokvijuma održanog 05.12.2021. [Resenja]
  Rešenja zadataka sa prvog kolokvijuma održanog 05.12.2021. [Resenja]

  Termini održavanja konsultacija:

 • predmetni nastavnik: Prof. dr Rade Doroslovački, sredom u 9h, kula IV sprat, kabinet 609; e-mail: rdoroslovacki@gmail.com

 • asistenti:

  Maria Kiss; za konsultacije javiti se na mail; F blok, I sprat, kabinet 117; email: kiss_maria@uns.ac.rs

  Aleksandar Janjoš; za konsultacije javiti se na mail; F blok, II sprat, kabinet 217; email: aleksandar.janjos@uns.ac.rs  Rešenje testova sa februarskog ispitnog roka održanog 21.02.2021. [Rešenja]
  Rešenja zadataka sa februarskog ispitnog roka održanog 21.02.2021. [Resenja]


  Rešenje testova sa januarskog ispitnog roka održanog 07.02.2021. [Rešenja]
  Rešenja zadataka sa januarskog ispitnog roka održanog 07.02.2021. [Resenja]
  Rešenje drugog testa sa kolokvijuma održanog 21.01.2021. [Rešenja]
  Rešenja zadataka sa kolokvijuma održanog 21.01.2021. [Resenja]
  Primer drugog testa sa kolokvijuma održanog 26.01.2020. [PDF]
  Rešenje prvog testa sa kolokvijuma održanog 6.12.2020. [Rešenja]
  Rešenje zadataka sa kolokvijuma održanog 6.12.2020. [Resenja]
  Primer prvog kolokvijuma iz školske godine 2019/2020 [PDF]
  Primer prvog kolokvijuma iz školske godine 2018/2019 [PDF]
  Primer prvog kolokvijuma iz školske godine 2017/2018 [PDF]
  Primer prvog kolokvijuma iz školske godine 2016/2017 [PDF]
  Rešeni zadaci za prvi kolokvijum [PDF]
  Rešenja zadataka prvog kolokvijuma održanog 04.12.2016 [Zadaci]
  Rešenja zadataka drugog kolokvijuma održanog 22.01.2017 [Zadaci]

  Raspored sedenja na kolokvijumu


  Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi do 23.11.2019.  Materijal - priprema za kolokvijum

  Udžbenik i zbirka testova se mogu kupiti u skriptarnici fakulteta, na Fakultetu tehničkih nauka.

  Injektivnost i sirjektivnost Linearnih Transformacija [PDF]

  Rešeni zadaci za prvi kolokvijum [PDF]
  Rešeni test za prvi kolokvijum str 1 [PDF]
  Rešeni test za prvi kolokvijum str 2 [PDF]
  Vektori i Analiticka test [PDF]
  Vektorski prostori test [PDF]
  Matrice test [PDF]
  Vezba za kolovijum 2 [PDF]
  Rešeni zadaci iz sistema i vektorskih prostora [PDF]
  Rešeni zadaci iz analitičke geometrije [PDF]
  Rešeni test za drugi kolokvijum 1 [PDF]
  Rešeni test za drugi kolokvijum 2 [PDF]
  Rešenja testova drugog kolokvijuma održanog 23.01.2011 [Test A] [Test B]
  Rešenja zadataka drugog kolokvijuma održanog 23.01.2011 [Zad A] [Zad B]

   

  BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

  0-50 bodova........... ispit nije položen
  51-60 bodova.......... 6 (šest)
  61-70 bodova.......... 7 (sedam)
  71-80 bodova.......... 8 (osam)
  81-90 bodova.......... 9 (devet)
  91-100 bodova......... 10 (deset)

   

  PROPOZICIJE POLAGANJA ISPITA I KOLOKVIJUMA

  Ispit se polaže preko dva kolokvijuma, a svaki od njih se sastoji iz dva dela, prvi deo je teorijski deo prko testova, a drugi deo su zadaci.

  kolokvijum 1:
  Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: relacije, funkcije, Bulove algebre, grupoidi, grupe, prsteni, polja, kompleksni brojevi, polinomi, konstrukcija polja.

  kolokvijum 2:
  Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: determinante, sistemi jednačina, slobodni vektori, analitička geometrija, vektorski prostori, linearne transformacije, matrice, karakteristični koreni i vektori.

  Ako je na bilo kom od 4 dela student osvojio bar 50 bodova, taj deo mu važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka. U koliko je student u istom terminu osvojio bar 40 bodova na oba dela tog kolokvijuma (test i zadaci od istog kolokvijuma), tada mu taj kolokvijum važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka.

  ZA OCENU 10 JE NEOPHODNO POLAGANJE POSEBNOG TEORIJSKOG DELA ISPITA, KOJI SE SASTOJI IZ DOKAZIVANJA TEOREMA.

   

  Upis ocena je istovremeno i usmeni za student. Ko ne dodje na upis ocena i usmeni nije položio ispit.

  Informacije o asistentima
  Katedra za matematiku
 • Kontakt
  an image
  Fakultet tehničkih nauka
  Univerzitet u Novom Sadu

  Trg Dositeja Obradovića 6
  Kula, sprat 6, kabinet 609
  21000 Novi Sad, Srbija
  rdoroslovacki@gmail.com
  +381 (0)21 485 2281