Mašinstvo, Matematika 1Prvi kolokvijum iz matematike 1 održaće se u ponedeljak 05.12.2011 u 19 časova u amfiteatrima A1 i A2.


Reazultati ispita 26.09.2012 [PDF]

 


Reazultati ispita 12.09.2012 [PDF]

 


Reazultati ispita 07.06.2012 [PDF]

 

Materijal - priprema za kolokvijum

Udžbenik i zbirka testova se mogu kupiti u knjižari Stylos na Fakultetu tehničkih nauka.

Rešeni primeri iz sistema [PDF]
Primeri iz sistema za vezbu [PDF]
Test iz funkcija [PDF]
Test iz funkcija a [PDF]
Test iz kompleksnih brojeva [PDF]
Test iz sistema i matrica [PDF]
Test iz polinoma [PDF]
Test iz vektora i analiticke [PDF]
Test iz granicnih vrednosti [PDF]
Test iz izvoda [PDF]

 

BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

0-54 bodova........... ispit nije položen
55-64 bodova.......... 6 (šest)
65-74 bodova.......... 7 (sedam)
75-84 bodova.......... 8 (osam)
85-94 bodova.......... 9 (devet)
95-100 bodova......... 10 (deset)

 

Upis ocena je istovremeno i usmeni za student. Ko ne dodje na upis ocena i usmeni nije položio ispit.

Informacije o asistentima
Katedra za matematiku
Kontakt
an image
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 6
Kula, sprat 6, kabinet 609
21000 Novi Sad, Srbija
rdoroslovacki@gmail.com
+381 (0)21 485 2281