Međunarodne aktivnosti Katedre za matematiku


Međunarodni projekti

 • Rich-model toolkit
  COST ICO901
  Trajanje: 2009-2013
  Rukovodilac: Viktor Kunčak
  Koordinator za Srbiju: Silvia Gilezan
 • Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange
  CEEPUS III, CII-AT-0042-07-1112
  Trajanje: 2009-2012
  Koordinator: Erich Sorantin, Medical University Graz, Austria
  Lokalni koordinator: Nataša Sladoje
 • Doctoral School towards European Knowledge Society - DEUKS
  CD-JEP_144099-2006
  Trajanje: 2007-2009
  Nosilac projekta: Marina Lenisa, University of Udine
  Koordinator: Silvia Gilezan
 • Medical Imaging & Medical Information Processing
  CEEPUS II, CII-AT-0042-04-0809
  Trajanje: 2005-2008
  Koordinator: Erich Sorantin, Medical University Graz, Austria
  Lokalni koordinator: Nataša Sladoje
 • Types for Proofs and Programs - TYPES
  FP6 - Framework Progamme Six Project no. 51099
  Trajanje: 2004-2007
  Rukovodilac: Bengt Nordstrom, Chalmers University, Sweden
  Koordinator za Srbiju: Silvia Gilezan
 • Distance learning in the area of computer supported mathematical education
  Bilateralni projekat Srbije i Slovenije
  Trajanje: 2006-2007
  Rukovodioci: Silvia Gilezan i Dušan Pagon, Univerza v Maribor, Slovenia
 • Types and Logic in Information Technologies - TLIT
  Bilateralni projekat CNRS France i MNZŽS Srbija
  Trajanje: 2007-2008
  Rukovodioci: Silvia Gilezan i Pierre Lescanne, Ecole Normale Superieure de Lyon, France
 • Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia
  TEMPUS, ETF-JP-00051-2008,
  Trajanje: 2009-2010
 • EXTRA2
  TEMPUS, CARDS SCM-C0009B04,
  Trajanje: 2007-2008
 • Implementation of ECTS on Serbian universities
  TEMPUS, CARDS SCM-C0009B04,
  Trajanje: 2006-2007
 • Mathematics Curricula for Technological Development
  TEMPUS, CD_JEP-17017-2002
  Trajanje:2004- 2006
 • Kolokacioni postupci za singularno perturbovane probleme
  DAAD Projekat saradnje između Technische Universitat Dresden i Univerzizeta u Novom Sadu
  Trajanje: 2010-2011

Početak


Saradnja sa institucijama iz inostranstva


Članovi Katedre aktivno sarađuju sa:

 • Ecole Normale Superieure de Lyon;
 • Ecole Polytechnique, Paris;
 • Universite Paris 7;
 • University of Minho;
 • National Technical University Athens;
 • Ecole Politechnique Federal de Laussane;
 • University of Florence;
 • University of Oregon;
 • Worcester Polytechnic Institute;
 • Centre for Image Analysis, Uppsala University;
 • Exeter University;
 • University of Toronto;
 • Tokyo Institute of Technology;
 • Hitsotsubashi University, Tokyo;
 • University of Helsinki;
 • Tel Aviv University;
 • Dublin Trinity College;
 • Oxford Computer Laboratory;
 • Technische University Dresden;
 • Technische Universitaet Berlin;
 • Clarkson University Potsdam;
 • University of Auckland;
 • Catolic University Nijmegen;
 • McGill University, Montreal;
 • Universite de Montreal;
 • Universita di Torino;
 • Technical University of Bucharest;
 • University of Szeged;
 • Debrecen University;
 • Graz University,
 • University of Alberta;
 • Technical University Copenhagen;
 • Kent State University;
 • Universita di Genova;
 • University of Zagreb;
 • The Technical University of Cluj-Napoca;
 • INRIA, Francuska;
 • University of Udine;
 • Politechnique University of Valencia.


Članovi Katedre redovno borave na univerzitetima u inostranstvu, kao gostujući istraživači i kao predavači po pozivu. Studijske boravke duže od mesec dana ostvarivali su u vodećim istraživačkim centrima na univerzitetima u SAD, Kanadi, Japanu, Novom Zelandu, Koreji, Holandiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Švedskoj, Nemačkoj, Irskoj, Rumuniji, Španiji.

Početak


Boravak stranih istraživača


Katedra je bila organizator ili suorganizator gostovanja mnogih međunarodno priznatih matematičara, među kojima su:

 • Mariangiola Dezani Cianciaglini (University of Turin);
 • Pierre Lescanne (Ecole Normale Superieure de Lyon);
 • Joakim Lindblad (Centre for Image Analysis, Uppsala);
 • Marina Lenisa (University of Udine);
 • H.J. Zimmermann (University of Aachen);
 • Stevo Todorčević (University of Paris);
 • R. Mesiar (Slovački tehnički univerzitet Bratislava);
 • J. Miller (Trinity College Dublin);
 • Hans-Goerg Roos (Technische Universitaet Dresden);
 • B. de Baets (University of Gent);
 • H.P. Barendregt (Catolic University Nijmegen – član Holandske akademije nauka);
 • Gunilla Borgefors (Centre for Image Analysis, Uppsala);
 • Erich Sorantin (Medical University Graz);
 • Dušan Pagon (Univerza v Maribor);
 • Zoltan Kato (University of Szeged);
 • Ivo G. Rosenberg (Universite de Montreal);
 • Hajime Machida (Hitotsubashi University);
 • Hugo Herbelin (INRIA, Universite Paris 7);
 • Alexis Saurin (Universite Paris 7);
 • Luigi Liquori (INRIA Sophia Antipolis);
 • Salvador Lucas (Politechnic University of Valencia);
 • Furio Honsell (University of Udine);
 • Pawel Urzyczyn (University of Warsaw);
 • Sergei Soloviev (Universite de Toulouse).

Početak


Naši u svetu


Zahvaljujući međunarodnoj saradnji Katedre za matematiku i želji njenih članova za ostvarivanjem što značajnijih doprinosa u oblastima nauke kojima se bave, brojni istraživači i saradnici Katedre su našli svoje mesto na prestižnim svetskim univerzitetima:

 • Prof. Joviša Žunić, University of Exeter, Velika Britanija;
 • Prof. Lia Vaš, University of the Sciences in Philadelphia, SAD;
 • Prof. Silvia Likavec, University of Torino, Italija;
 • Prof. Viktor Kunčak, Ecole Politechinque Federale de Laussane, Švajcarka;
 • Vladimir Ćurić, Centre for Image Analysis,Uppsala University, Švedska.

Početak


Strani doktorati i Co-toutelle


Katedra je uvek bila spremna da svojim članovima i saradnicima pruži mogućnost da steknu doktorsko obrazovanje na stranim institucijama ili u komentorstvu sa stranim profesorima.

 • Prof. Silvia Gilezan je radila na svojoj doktorskoj tezi u saradnji sa Prof. H.P. Barendregt tokom boravka 1990-1991. na University of Nijmegen u Holandiji;
 • Dr Nataša Sladoje je 2005. godine završila doktorske studije i odbranila doktorsku tezu na Centre for Image Analysis, SLU and Uppsala University, Švedska (Mentor: Prof. Gunilla Borgefors);
 • Dr Silvia Likavec je nakon završetka magistarskih studija pod mentorstvom Prof. Silvie Gilezan 2005. godine odbranila doktorsku tezu u okviru zajedničkih doktorskih studija (co-tutelle) koje su organizovali University of Torino i ENS Lyon (Komentori: Prof. Pierre Lescanne i Prof. Viviana Bono)
 • Dr Dragiša Žunić je doktorirao 2007. godine na École Normale Supérieure de Lyon u Franciskoj (Mentor: Prof. Pierre Lescanne);
 • Dr Viktor Kunčak je doktorirao 2007.godine na MIT, Cambridge, SAD.
 • Vladimir Ćurić je od 2009. godine student doktorskih studija na Centre for Image Analysis, SLU and Uppsala University, Uppsala u Švedskoj (Mentor Prof. Gunilla Borgefors, komentori Dr Joakim Lindblad i Dr Nataša Sladoje);
 • Petar Maksimović je student zajedničkih doktorskih studija (co-tutelle) sa komentorstvom ostvarenim izmedju Univerziteta u Novom Sadu i University of Nice (Komentori: Prof. Silvia Gilezan, Prof. Luigi Liquori, Prof. Zoran Ognjanović);
 • Lidija Čomić u okviru svojih doktorskih studija veoma aktivno sarađuje sa Prof. Leilom De Floriani i u više navrata je bila na studijskim boravcima na Universita di Genova, Italija.

↑Sadržaj