srpski english


Kontakt

Odsek za osnovne discipline u tehnici
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
Srbija

Tel/Fax: +381 21 6350 770

e-mail: lela@uns.ac.rs