Softverske i informacione tehnologije
Odeljenje u Loznici

Naziv predmeta: Diskretna matematika i linearna algebra

Literatura:

  • Rade Doroslovacki: Elementi opste i linearne algebre, FTN, Novi Sad, 2013.

Rezultati ispita i kolokvijuma: Rezultati-DMLO 26-10-2014 Rezultati-DMLO 12-10-2014 Rezultati-DMLO 26-09-2014

Zadaci i testovi: Ispit-DMLO 26-09-2014 Ispit-DMLO 02-09-2014

Bodovanje:

35 zadaci I, 10 test I, 5 prisustvo na predavanjima

35 zadaci II, 10 test II, 5 prisustvo na vežbama

Predmetni nastavnik: doc. dr Tibor Lukić

Asistent: mr Zoran Ovcin