srpski english

Katedra za matematiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Katedra za matematiku postoji u okviru Departmana za opšte discipline u tehnici. Ima 38 članova.

Šef Katedre je Prof. Mila Stojaković.

Sekretar Katedre je Biljana Carić, M.Sc.