Zajednički godišnji sastanak dva projekta Ministarstva:
- ON 174026 i
- projekta III 44006 kojim rukovodi Zoran Ognjanović.
će biti odrzan
18.11.2014. u Nišu
na Elektronskom fakultetu
sa početkom u 11h.

Izlaganja su po dogovoru planirana 5-10 minuta.
U radu skupa sa našeg (ON 174026) projekta učestvuju:
- Jelena Ivetić (FTN Novi Sad)
- Dušan Gajić (Elektronski, Niš)
- Bojan Marinković (MISANU)
- Petar Maksimović (INRIA Rennes, Francuska)
- Radomir Stanković (Elektronski, Niš)
- Silvia Gilezan (FTN, Novi Sad)

Orijentaciona satnica skupa:
- 10:30-11:00 okupljanje na Elektronskom fakultetu
- 11:00-12:15 prezentacija ON 174026
- 12:15-12:45 pauza
- 12:45-14:45 prezentacija III 44006


Linkovi na prethodne godisnje sastanke: 2013. godine i 2012. godine