logo-zuti

dr Biljana Mihailović

Redovni profesor

Mentortstva

Graduated PhD Students:

  • Vera Miler Jerković

PhD thesis title (in Serbian): Primena uopštenih inverza u rešavanju fazi linearnih sistema,
defended on May 14, 2018, at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad.
(supervision with Prof. Branko Malešević, University of Belgrade, School of Electrical Engineenering)

 
  • Miloš Todorov

PhD thesis title (in Serbian): Jensen-Stefensenov tip nejednakosti za integrale bazirane na fazi bi-merama,
defended on August 31, 2021, at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad.
(supervision with Prof. Mirjana Štrboja, University of Novi Sad, Faculty of Sciences)

 

Graduated Master Students:

  • Nina Barać: Fazi skupovi i njihova primena u inženjerstvu i operacionim istraživanjima, 2012.
     
  • Vesna Virijević: Matematičke metode u određivanju premije osiguranja, 2013.