srpski english


Nastanak Katedre za matematiku


Institut za primenjene osnovne discipline nastaje prerastanjem Katedre za prirodno-matematičke nauke u Institut. Odmah po osnivanju, opstanak Instituta je bio doveden u pitanje, jer su upravni organi Univerziteta u Novom Sadu pokrenuli inicijativu da se Institut pripoji Prirodno-matematičkom fakultetu. Organi Instituta su, pod pritiskom, i pored neslaganja sa inicijativom, bili primorani sredinom 1977. godine da razmatraju predlog o pripajanju. Ipak, zahvaljujući prof. Dragutinu Zelenoviću kao dekanu, ta odluka nije realizovana. Prof. Zelenović je, i pored političkih pritisaka kojima je bio izložen zbog suprotstavljanja pokrenutoj inicijativi, ostao dosledan svojim stavovima da fakultet treba da zadrži kontrolu nad nastavom iz svih predmeta koji se izvode na njemu, kao i da svi predmeti, pa i nematični, treba da se u saznajnom pogledu prilagođavaju obrazovnim ciljevima školovanja inženjerskog kadra. U Institutu su 1978. godine osnovane tri katedre, koje i danas postoje: Katedra za matematiku, Katedra za fiziku i Katedra za društvene nauke.

Rukovodioci Katedre za matematiku od osnivanja su:

  • Akademik prof. Vojislav Marić do 2000. godine
  • Prof. Mila Stojaković u periodu od 2000. godine.