Znanstvena radionica

Sustavi dokazivanja 2012

28. lipanj 2012, Dubrovnik, Hrvatska

Znanstvena radiona "Sustavi dokazivanja" okuplja istraživače iz oblasti logike sa primenama u računarstvu. Prva radionica će se održati u Dubrovniku, 28. lipnja 2012. godine, paralelno sa konferencijom LICS2012.

Lokacija

IUC-Inter University Center Dubrovnik

Predavači

Vedran ČačićGeneralizirani trag i normalne forme za logiku interpretabilnosti
Marko DokoRačunanje generaliziranog traga za zatvoreni fragment logike interpretabilnosti
Silvia GhilezanRačunske interpretacije intuicionističke i klasične logike
Jelena IvetićFormalni računi sa eksplicitnom kontrolom resursa
Svetlana JakšićTipski sistemi u računarstvu
Marcel MaretićAlgoritamska ekvivalencija multiplarnih prirodnih dedukcija i semantičkih stabala
Zoran OgnjanovićLogike sa verovatnosnim operatorima
Tin PerkovTeoremi karakterizacije u modalnoj logici


Program

Program u pdf formatu možete naći ovde.

Programski odbor

Organizacioni odbor

Organizatori

  • Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
  • Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu