Kursevi:

  • Algebra, Energetika, elektronika i telekomunikacije, I godina
  • Algebra, Računarstvo i automatika, I godina
  • Matematika 1, Inženjerstvo zaštite na radu, I godina
  • Matematika 1, Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, I godina
  • Matematika 2, Čiste energetske tehnologije, I godina
  • Matematika 2, Mašinstvo, I godina


Konsultacije:
Ponedeljkom u 13:00 i petkom u 10:15
Kabinet 404, kula