logo-zuti

dr Ivan Prokić

Docent

Algebra

Energetika, elektronika i telekomunikacije

Obaveštenja

Prvi kolokvijum biće održan 3.12.2023.

Nastavnik

Nastavnik: Ivan Prokić, kabinet 117, F blok, e-mail: prokic@uns.ac.rs, konsultacije ponedeljkom u 10:30
 
Asistenti:
– Maria Kiš, kabinet 117, F blok, email: kiss_maria@uns.ac.rs
– Katarina Vidojević, kabinet 219, F blok, email: vidojevic9@uns.ac.rs
– Ivan Prokić

Plan rada i sadržaj kursa

Prvi kolokvijum:

 1. Relacije predavanje 1, predavanje 2
 2. Funkcije predavanje 3, predavanje 4
 3. Bulove algebre predavanje 5, predavanje 6, dodatno: online Karnaugh map generator
 4. Grupoidi i grupe
 5. Prsteni i polja
 6. Kompleksni brojevi
 7. Polinomi
 8. Konstrukcija polja

 

Drugi kolokvijum:

 1. Determinante
 2. Sistemi linearnih jednačina
 3. Slobodni vektori
 4. Analitička geometrija
 5. Vektorski prostori
 6. Linearne transformacije
 7. Matrice
 8. Karakteristični koreni i vektori
 

Rezultati

Primeri testova i zadataka

Pogledati na sajtu prof. Radeta Doroslovačkog link
 

Način polaganja

– Ispit se sastoji iz dva kolokvijuma, a svaki od kolokvijuma od testa i zadataka.
– Svaki od 4 dela nosi 100 bodova, minimum za prolaz je 50 bodova. Delovi su nezavisni
– Specijalno, ako je student u jednom terminu osvojio bar 40 bodova na testu i zadacima od istog kolokvijuma tada mu taj kolokvijum važi
– Položeni deo važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka
– Za ocenu 10 polaže se poseban teorijski deo ispita u kom se radi dokazivanje teorema
– Testovi se mogu polagati na kolokvijuma i u ispitnim rokovima: januar, februar, april, jun i septembar
– Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi

Literatura

1. R. Doroslovački, Algebra, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
2. R. Doroslovački, Lj. Nedović, Testovi iz algebre, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
3. R. Doroslovački, Lj. Nedović, Metodička zbirka zadataka iz algebre, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
4. M. Nedović, D. Arsić, I. Prokić, M. Kiš, I. Miščević, Zbirka rešenih zadataka iz algebre – prvi deo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Copyright © 2023 Ivan Prokić