Katedra za matematiku realizuje dva studijska programa: doktorske studije Matematike u tehnici i master studije Matematike u tehnici.

Osim toga, nastavnici i asistenti Katedre za matematiku održavaju nastavu iz niza matematičkih predmeta za studente svih departmana Fakulteta tehničkih nauka, na svim nivoima visokoškolskog obrazovanja.

Doktorske studije Matematike u tehnici

Nastavnici Katedre za matematiku su, zajedno sa kolegama sa Matematičkog instituta SANU, kreirali program doktorskih studija Matematika u tehnici. Svi predmeti u okviru ovog studijskog programa mogu biti uključeni u individualne ili grupne programe doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka.

Sve informacije o doktorskim studijama Matematika u tehnici


Master studije Matematike u tehnici

Nastavnici Katedre za matematiku su kreirali jednogodišnji program master akademskih studija Matematike u tehnici. Kompletnu dokumentaciju o ovom studijskom programu, u pdf formatu, možete preuzeti ovde: Master studije - Matematika u tehnici.

Sve informacije o master studijama Matematika u tehnici


Osnovne studije

DepartmanSemestarPredmetNastavnikAsistent
Animacija u inženjerstvuIAlgebraTatjana GrbićAleksandar Prokić
 IIMatematika 2Tatjana GrbićFilip Tomić
 IIIDiskretne i kombinatorne matode za računarsku grafikuZoran OvcinNevena Krpež
 IVMatematika za inženjersku grafikuLidija ČomićMarija Delić
 VIIGeometrija diskretnih prostoraLidija ČomićBuda Bajić Papuga
ArhitekturaIMatematikaSlavica MedićBuda Bajić Papuga, Andrija Blesić, Aleksandar Prokić
Biomedicinsko inženjerstvoIMatematika 1Sandra BuhmilerStefan Tošić, Manojlo Vuković
 IIMatematika 2Sandra BuhmilerNataša Duraković, Filip Tomić
 IIIStatističke osnove o obrada biomedicinskog signalaTatjana GrbićNataša Duraković
Čiste energetske tehnologijeIMatematika 1Tibor LukićNevena Krpež
IIMatematika 2Tibor LukićSvetlana Jakšić
IIITeorija verovatnoće i statistikaBiljana MihailovićTamara Stefanović
Energetika, elektronika i telekomunikacijeIAlgebraRade DoroslovačkiAleksandar Janjoš, Marija Kiš, Ivan Prokić
 IIMatematička analiza 1Nebojša RalevićTijana Stojančević, Manojlo Vuković
 IIIMatematička analiza 2Mila StojakovićKašterović Simona, Jelena Knežević, Srđan Milićević
 IIIVerovatnoća, statistika i slučajni procesiTatjana GrbićNataša Duraković
 IIIIzabrana poglavlja iz matematikeBiljana MihailovićSrđan Milićević
 IVOperaciona istraživanjaJovanka PantovićMarina Marčeta
Geodezija i geomatikaIAlgebraMarko KostićJelena Čolić
IIMatematička analiza 1Slavica MedićTijana Stojančević, Mirjana Erić
IIIMatematička analiza 2Tibor LukićMarija Kiš, Mirjana Erić
IVVerovatnoća i statistikaTatjana GrbićNataša Duraković
GrađevinarstvoIMatematičke metode 1Zorica UzelacGabrijela Grujić, Maja Jolić
 IIMatematičke metode 2Zorica UzelacJovana Obradović, Gabrijela Grujić, Tijana Stojančević, Milićević Srđan, Bajić-Papuga Buda
 IIIMatematičke metode 3Jelena IvetićMaja Jolić, Buda Bajić Papuga
 IIIMatematička statistikaSilvia GilezanBiljana Carić
Grafičko inženjerstvo i dizajnIMatematikaBiljana MihailovićStefan Tošić, Tamara Stefanović
Industrijsko inženjerstvoIMatematika u industrijskom inženjerstvuAleksandar NikolićTijana Stojančević
 IIMatematika 2Aleksandar NikolićJelena Knežević, Filip Tomić
 IIITeorija verovatnoće i statistikaBiljana MihailovićĐorđe Dragić, Andrea Karalić, Tamara Stefanović
Inženjerski menadžmentIMatematika 1Zorica UzelacFilip Tomić, Ljubo Nedović
IIMatematika 2Zorica UzelacSrđan Milićević
IIITeorija verovatnoće i statistikaBiljana MihailovićĐorđe Dragić, Andrea Karalić, Tamara Stefanović
VIIUpravljanje znanjemZorica UzelacZorica Uzelac
VIIAktuarska matematikaKsenija DoroslovačkiKsenija Doroslovački
Inženjerstvo informacionih sistemaIMatematika 1Maja NedovićDunja Arsić
 IIMatematika 2Ljiljana TeofanovStefan Tošić
Inženjerstvo zaštite životne sredineIMatematika 1Aleksandar NikolićTijana Stojančević, Dunja Arsić
IMatematika 1Tibor LukićJovana Radenović i Dunja Arsić
IIMatematika 2Aleksandar NikolićMaja Nedović
IIMatematika 2Tibor LukićLidija Čomić, Marija Delić, Dunja Arsić
IIIStatističke metodeSilvia GilezanMaja Nedović, Vladimir Ilić
MašinstvoIMatematika 1Ksenija DoroslovačkiIrena Miščević, Jovana Radenović, Đorđe Dragić
 IIMatematika 2Tibor LukićIvan Prokić, Svetlana Jakšić, Maja Jolić
 IIIMatematika 3Nebojša RalevićNenad Savić
MehatronikaIMatematika 1Nebojša RalevićVladimir Ilić
IIMatematika 2Nebojša RalevićMarija Kiš, Bilja Carić
IIIMatematika 3Jovanka PantovićJovana Deliić
Merenje i regulacijaIAlgebraMaja Nedović 
 IIMatematička analiza 1Ljiljana TeofanovMirjana Erić, Simona Kašterović
Primenjeno softversko inženjerstvo / Elektroenergetski softverski inženjeringIAlgebraKsenija DoroslovačkiMaja Nedović, Mirjana Erić
IIMatematička analiza 1Lidija ČomićJovana Dedeić, Maja Jolić
Računarstvo i automatikaIAlgebraRade DoroslovačkiIvan Prokić, Marija Kis
 IIMatematička analiza 1Ilija KovačevićNenad Savić, Tijana Stojančević
 IIIMatematička analiza 2Mila StojakovićSrđan Milićević, Jelena Knežević
 IVVerovatnoća i slučajni procesiMila StojakovićBuda Bajić Papuga, Blesić Andrija
 IVOperaciona istraživanjaJovanka PantovićMarina Marčeta
SaobraćajIMatematika 1Ljiljana TeofanovIrena Miščević, Tijana Stojančević
IIMatematika 2Sandra BuhmilerVladimir Ilić, Blesić Andrija, Radojka Ciganović, Maja Jolić
IIIMatematička statistikaJelena IvetićMarija Delić
IVOperaciona istraživanjaZoran OvcinMarina Marčeta, Nevena Krpež
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologijeIAlgebraKsenija DoroslovačkiDunja Arsić
 IIMatematička analiza 1Slavica MedičDunja Arsić
 IIIDiskretna matematikaJovanka PantovicRadojka Ciganović
 IIStatistikaMila StojakovićZoran Ovcin, Nataša Duraković, Andrija Blesić , Radojka Ciganović
Inženjerstvo zaštite životne sredineIMatematika 1Tibor LukićDunja Arsić
IIMatematika 2Tibor LukićNataša Duraković, Marija Delić
IIIStatističke metodeSilvia GilezanVladimir Ilić
Osnovne akademske studije Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije – Odeljenje u LozniciIAlgebraMarko KostićDunja Arsić
 IIMatematička analiza 1Marko KostićDunja Arsić
 IIIDiskretna matematikaJovanka PantovicRadojka Ciganović
 IIStatistikaMila SojakovićZoran Ovcin
Osnovne strukovne studije Elektroenergetika-obnovljivi izvori električne energijeIMatematika 1Gabrijela GrujićGabrijela Grujić
IIMatematika 2Gabrijela GrujićGabrijela Grujić
Osnovne strukovne studije Elektronika i telekomunikacijeIMatematika 1Biljana CarićBiljana Carić
Osnovne strukovne studije Softverske informacione tehnologije – Odeljenje u Novom SaduIMatematika 1Ljubo NedovićLjubo Nedović
IIMatematika 2Ljubo NedovićLjubo Nedović


Master studije

DepartmanSemestarPredmetNastavnikAsistent
MašinstvoVIINumerička matematikaNebojša RalevićSandra Buhmiler
GrađevinaVIIMatematička statistikaSilvia GilezanMarina Marčeta
Zaštita životne sredineIXViša matematika 1Nebojša RalevićSvetlana Jakšić
 IXStatistikaMila StojakovićVladimir Ilić
MenadžmentVIIAktuarska matematikaKsenija DoroslovačkiKsenija Doroslovački
IXUpravljanje znanjemZorica Uzelac