UNIVERZITET U NOVOM SADU  

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD   

DEPARTMAN ZA OPŠTE DISCIPLINE U TEHNICI  

KATEDRA ZA MATEMATIKU  

 

 

  Ljubo Nedović

              - kabinet 112 –

     e-mail: nljubo@uns.ac.rs

 

 

 

 

BIOGRAFSKI PODACI

 

Rođen 17.11.1968. u Kuli. Prirodno matematičku gimnaziju Žarko Zrenjanin završio u Vrbasu 1987. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer „diplomirani matematičar- numerička matematika sa kibernetikom“ upisao 1987, a završio 1995 stekavši zvanje „Diplomirani matematičar“. Magistarske studije na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer „Matematička analiza“, upisao 1995., a završio 2005 odbranom magistarske teze „Idempotentne mere i njihova primena na princip velikih devijacija“. Doktorske akademske studije, studijski program „Matematika u tehnici“, upisao 2009. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a završio 2017. odbranom doktorske disertacije „Neki tipovi rastojanja i fazi mera sa primenom u obradi slika“.

 

 

NASTAVA

 

KONSULTACIJE:   ponedeljkom od 17:00h u kabinetu 112

 

 

Linkovi na predmete iz prethodnog perioda:

  1. Softverske i informacione tehnologije (osnovne strukovne studije) – MATEMATIKA 1 – sada kod prof. Gabrijele Grujić:
http://gabrijela.neobee.net
  1. Softverske i informacione tehnologije (osnovne strukovne studije) – MATEMATIKA 2 – sada kod prof. Biljane Carić:

https://sites.google.com/site/radojkaciganovicftn/nastava/matematika-2-softverske-i-informacione-tehnologije

 

 

Raspored nastave u zimskom semestru 2016 / 2017:

 

  1. SAOBRAĆAJ (osnovne akademske) – MATEMATIČKA STATISTIKA:

Sajt predmeta:   https://sites.google.com/site/matematickastatistika/

Vidi raspored:    http://ftn.uns.ac.rs/n1453068180/saobracaj

 

  1. INFORMACIONI INŽENJERING (osnovne akademske studije) – ALGEBRA:

Plan i program, kao i propozicije polaganja ispita su isti kao na predmetu ALGEBRA (Diskretna matematika) na E1 i E2 smeru kod prof. Radeta Doroslovačkog.

Sajt predmeta:                                                                         http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/IN_Algebra/IN_Algebra.html

Dodatne informacije na sajtu prof. Radeta Doroslovačkog:   http://imft.ftn.uns.ac.rs/~rade/elektro_diskretna_e1.html

Vidi raspored:                                                                           http://ftn.uns.ac.rs/n1453068215/informacioni-inzenjering

 

  1. INFORMACIONI INŽENJERING (osnovne akademske studije) – ANALIZA 1:

Sajt predmeta:                                                                         http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/IN_Analiza1/IN_Analiza1.html

Vidi raspored:                                                                          http://ftn.uns.ac.rs/n1765589266/informacioni-inzenjering

 

  1. MATEMATIKA U TEHNICI (master i doktorske studije) – FAZI MATEMATIKA:

Sajt predmeta:   http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/MT_FaziMatematika/MT_FaziMatematika.html

 

 

 

NAUKA

 

OBLASTI INTERESOVANJA I NAUČNOG ISTRAŽIVANJA:

  1. Teorija mere i integrala

  2. Teorija verovatnoće

  3. Fazi matematika

  4. Fazi mere i integrali

  5. Primena matematike u obradi slika

 

 

ODABRANI NAUČNI RADOVI:

 

 1. Magistarska teza: Idempotentne mere i njihova primena na princip velikih devijacija”, 2005., PMF Novi Sad.

 2. Doktorska disertacija: Neki tipovi rastojanja i fazi mera sa primenom u obradi slika”, 2017., FTN Novi Sad.

 3. N. Ralević, T. Grbić, Lj. Nedović, A law of large numbers in the pseudo-probability spaces, Zb. rad. PRIM '98, 2000, pp. 117-120.

 4. N. M. Ralević, Lj. M. Nedović, The Probability Defined on Semirings, Bulletins for Applied and Computing Mathematics (BAM), 1999, pp. 7-14.

 5. Ljubo M. Nedović, Tatjana Grbić, “The pseudo probability, Journal of Electrical Engineering, vol. 53, no. 12/s, 2002, pp. 27-30.

 6. Ljubo Nedović, Endre Pap, Nebojša M. Ralević, Tatjana Grbić, “Large deviation convergence of generated pseudo measures, Proceedings of the SISY 2004, pp. 101-108.

 7. Lj. Nedović, N. M. Ralević, T. Grbić, Large deviation principle with generated pseudo measures, Fuzzy Sets and Systems 155, 2005, pp. 65-76.

 8. Ljubo Nedović, Biljana Mihailović, Nebojša M. Ralević, Some Properties of Pseudo-Measures and Pseudo-Probability, Proceedings of the SISY 2007, pp. 155-159.

 9. Biljana Mihailović, Endre Pap, Ljubo Nedović, Absolutely Monotone Real Set Functions, Proceedings of the SISY 2009, pp. 115-118.

10. Ljubo Nedović, Agregirane mere i fazi-mere, Zb. rad. META 2017, Novi Sad.

11. Ljubo Nedović, Nebojša M. Ralević, Ivan Pavkov, Aggregated distance functions and their application in image processing, Soft Computing, Vol. 22, issue 14, pp. 4723–4739, 2018,

      Springer Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/s00500-017-2657-9

12. Ljubo Nedović, Marija Delić, Image segmentation by applying median-aggregated distance functions, Zb. rad. META 2018, Novi Sad.

13. Ljubo Nedović, Marija Delić, Nebojša m. Ralević, OWA aggregated distance functions and their application in image segmentation, Proceedings of the SISY 2018, pp. 311-316.

14. Marija Delić, Ljubo Nedović, Endre Pap, Extended power-based aggregation of distance functions and application in image segmentation,

      Information Sciences, Vol. 494, pp. 155-173, August 2019, Elsevier B.V., DOI: 10.1016/j.ins.2019.04.053

15. Endre Pap, Marija Delić, Ljubo Nedović, Information fusion by extended power-based aggregation in image segmentation,

      International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, SINTEZA 2019.

16. Ljubo Nedović, Đorde Dragić, Minimum, maximum and means aggregation of distance functions, Zb. rad. META 2019, Novi Sad.

 

 

 

PRIJEMNI ISPITI:  PROBNI TEST ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE

 

 

Gimnazija J.J. Zmaj – materijal za predmet "Računarstvo i informatika" (programiranje u asembleru):

O MIKROPROCESORU i8086: [ MS Word format (119 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/ProcesorI8086.doc

O PROGRAMIRANJU U ASEMBLERU: [ MS Word format (40 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/ProgramiranjeUAsembleru.doc

KONSTANTE, DIREKTIVE,...: [ MS Word format (137 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/ElementiJezikaAsembler.doc

INSTRUKCIJE: [ MS Word format (519 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/Instrukcije.doc

INTERAPTI: [ MS Word format (46 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/Interapti.doc

ZADACI: [ MS Word format (32 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/ZadaciZaVezbu.doc