UNIVERZITET U NOVOM SADU  

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD   

DEPARTMAN ZA OPŠTE DISCIPLINE U TEHNICI  

KATEDRA ZA MATEMATIKU  

 

 

  Ljubo Nedović

              - kabinet 112 –

     e-mail: nljubo@uns.ac.rs

 

 

 

 

BIOGRAFSKI PODACI

 

Rođen 17.11.1968. u Kuli. Prirodno matematičku gimnaziju Žarko Zrenjanin završio u Vrbasu 1987. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer „diplomirani matematičar- numerička matematika sa kibernetikom“ upisao 1987, a završio 1995 stekavši zvanje „Diplomirani matematičar“. Magistarske studije na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer „Matematička analiza“, upisao 1995., a završio 2005 odbranom magistarske teze „Idempotentne mere i njihova primena na princip velikih devijacija“. Doktorske akademske studije, studijski program „Matematika u tehnici“, upisao 2009. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a završio 2017. odbranom doktorske disertacije „Neki tipovi rastojanja i fazi mera sa primenom u obradi slika“.

 

 

NASTAVA

 

KONSULTACIJE:   petkom od 17:00h u kabinetu 112

 

 

Linkovi na predmete iz prethodnog perioda:

  1. Softverske i informacione tehnologije (osnovne strukovne studije) – MATEMATIKA 1 – sada kod prof. Gabrijele Grujić:
http://gabrijela.neobee.net
  1. Softverske i informacione tehnologije (osnovne strukovne studije) – MATEMATIKA 2 – sada kod prof. Biljane Carić:

https://sites.google.com/site/radojkaciganovicftn/nastava/matematika-2-softverske-i-informacione-tehnologije

 

 

Raspored nastave u zimskom semestru 2016 / 2017:

 

  1. SAOBRAĆAJ (osnovne akademske) – MATEMATIČKA STATISTIKA:

Sajt predmeta:   https://sites.google.com/site/matematickastatistika/

Vidi raspored:    http://ftn.uns.ac.rs/n1453068180/saobracaj

 

  1. INFORMACIONI INŽENJERING (osnovne akademske studije) – ALGEBRA:

Plan i program, kao i propozicije polaganja ispita su isti kao na predmetu ALGEBRA (Diskretna matematika) na E1 i E2 smeru kod prof. Radeta Doroslovačkog.

Sajt predmeta:                                                                         http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/IN_Algebra/IN_Algebra.html

Dodatne informacije na sajtu prof. Radeta Doroslovačkog:   http://imft.ftn.uns.ac.rs/~rade/elektro_diskretna_e1.html

Vidi raspored:                                                                           http://ftn.uns.ac.rs/n1453068215/informacioni-inzenjering

 

  1. INFORMACIONI INŽENJERING (osnovne akademske studije) – ANALIZA 1:

Sajt predmeta:                                                                         http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/IN_Analiza1/IN_Analiza1.html

Vidi raspored:                                                                          http://ftn.uns.ac.rs/n398041748/informacioni-inzenjering

 

  1. MATEMATIKA U TEHNICI (master i doktorske studije) – FAZI MATEMATIKA:

Sajt predmeta:   http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/MT_FaziMatematika/MT_FaziMatematika.html

 

 

 

NAUKA

 

OBLASTI INTERESOVANJA I NAUČNOG ISTRAŽIVANJA:

  1. Teorija mere i integrala

  2. Teorija verovatnoće

  3. Fazi matematika

  4. Fazi mere i integrali

  5. Primena matematike u obradi slika

 

 

ODABRANI NAUČNI RADOVI:

 

 1. Magistarska teza: Idempotentne mere i njihova primena na princip velikih devijacija”, 2005., PMF Novi Sad.

 2. Doktorska disertacija: Neki tipovi rastojanja i fazi mera sa primenom u obradi slika”, 2017., FTN Novi Sad.

 3. N. Ralević, T. Grbić, Lj. Nedović, A law of large numbers in the pseudo-probability spaces, Zb. rad. PRIM '98, 2000, pp. 117-120.

 4. N. M. Ralević, Lj. M. Nedović, The Probability Defined on Semirings, Bulletins for Applied and Computing Mathematics (BAM), 1999, pp. 7-14.

 5. Ljubo M. Nedović, Tatjana Grbić, “The pseudo probability, Journal of Electrical Engineering, vol. 53, no. 12/s, 2002, pp. 27-30.

 6. Ljubo Nedović, Endre Pap, Nebojša M. Ralević, Tatjana Grbić, “Large deviation convergence of generated pseudo measures, Proceedings of the SISY 2004, pp. 101-108.

 7. Lj. Nedović, N. M. Ralević, T. Grbić, Large deviation principle with generated pseudo measures, Fuzzy Sets and Systems 155, 2005, pp. 65-76.

 8. Ljubo Nedović, Biljana Mihailović, Nebojša M. Ralević, Some Properties of Pseudo-Measures and Pseudo-Probability, Proceedings of the SISY 2007, pp. 155-159.

 9. Biljana Mihailović, Endre Pap, Ljubo Nedović, Absolutely Monotone Real Set Functions, Proceedings of the SISY 2009, pp. 115-118.

10. Ljubo Nedović, Agregirane mere i fazi-mere, Zb. rad. META 2017, Novi Sad.

11. Ljubo Nedović, Nebojša M. Ralević, Ivan Pavkov, Aggregated distance functions and their application in image processing, Soft Computing, Springer, Accepted for publication, 2017,

      DOI: 10.1007/s00500-017-2657-9

12. Ljubo Nedović, Marija Delić, Image segmentation by applying median-aggregated distance functions, Zb. rad. META 2018, Novi Sad.

 

 

 

PRIJEMNI ISPITI:  PROBNI TEST ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE

 

 

Gimnazija J.J. Zmaj – materijal za predmet "Računarstvo i informatika" (programiranje u asembleru):

O MIKROPROCESORU i8086: [ MS Word format (119 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/ProcesorI8086.doc

O PROGRAMIRANJU U ASEMBLERU: [ MS Word format (40 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/ProgramiranjeUAsembleru.doc

KONSTANTE, DIREKTIVE,...: [ MS Word format (137 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/ElementiJezikaAsembler.doc

INSTRUKCIJE: [ MS Word format (519 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/Instrukcije.doc

INTERAPTI: [ MS Word format (46 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/Interapti.doc

ZADACI: [ MS Word format (32 KB)]: http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/Gimnazija/ZadaciZaVezbu.doc