Konsultacije: zakazati mejlom (pantovic ### uns.ac.rs) ili se dogovoriti na predavanju

Nastavnik: Marko Kostić

Vežbe: Jelena Čolić Oravec

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celina PredavanjaVežbeDomaći
1Uvodni čas. Skup, multiskup, torka.|V1-V2D1-D2
2Binarne relacije, relacije poretka i ekvivalencije. Funkcije.   
3Algebarske strukture, grupoid, grupa, prsten polje. V3D3
4Kompleksni brojevi. V4D4
5Polinomi.V5D5
6Sistemi linearnih jednačina. V6D6
7Matrice. Sistemi linearnih jednačina. D7
8Determinante. Sistemi linearnih jednačina. V8D8
 KOLOKVIJUM    
9Vektorski prostori. V9D9
10Linearne transformacije. V10D10
11Vektorska algebra. V11D11
12Analitička geometrija. V12D12
13Linearno programiranje.   
14Razno.   
 ISPIT    

Literatura

Tatjana Grbic, Silvia Likavec, Tibor Lukic, Jovanka Pantovic, Natasa Sladoje, Ljiljana Teofanov, Zbirka resenih zadataka iz Matematike I, Novi Sad, šesto elektronsko izdanje, 2014.
B. Seselja, A. Tepavcevic, Algebra I, Departman za matematiku, Novi Sad, 2007.
Gradimir Vojvodic, Predavanja iz matematicke logike i algebre, PMF,UNS, 1998
Rade Doroslovacki, Principi algebre: opste, diskretne i linearne, Alfa-graf NS, 2009

Način provere znanja

Rezultati ispita